Home

Welkom op de site boseco.nl, het resultaat van een onderzoeksproject van Bosgroep Zuid Nederland. Het project werd gefinancierd door de provincie Noord-Brabant met als een van de doelen het benoemen van verschillende soorten (structurele) maatregelen die in een productie-of natuurbos genomen kunnen worden voor het optimaliseren van de biodiversiteit in het bos. Het resultaat daarvan vind u op deze website onder het kopje ‘natuur in bos’.

Complete goed ontwikkelde complexen van ecosystemen zijn op langere termijn de beste garantie voor het behouden en herstellen van de biodiversiteit in Nederland. Het belangrijkste aspect van natuurbos is dan ook de spontane ecosysteemontwikkeling. Spontaan bos zou voor deze ecosystemen een betere term zijn dan natuurbos aangezien het voorvoegsel natuur niet onderscheidend is: ook productiebossen behoren tot de natuur. Ook in productiebossen kunnen deze maatregelen toegepast worden om zo, met behoud van de productiedoelstelling, de biodiversiteit in het bos te verhogen. Ten behoeve van de eenduidigheid in terminologie zal echter verder de term natuurbos gehanteerd worden.