Achtergrond
Horizontale structuur
Verticale structuur

Structuurdynamiek is een spontaan proces in natuurlijke bossen. In onze structuurarme bossen moet u structuurherstel eerst op weg helpen.

Groepenkap


Een horizontale structuur gaat over fases van bomen, van open fase tot vervalfase.  U kunt de horizontale structuur bevorderen door regelmatig open ruimtes (variabele groepenkap) te maken in het bos. Dit omvormingsbeheer blijft noodzakelijk totdat de natuurlijke processen (aftakelen boomsoorten, windworp) dit overnemen.

Droge bossen


Verjong jaarlijks bij dunningen gemiddeld 1% van het bos. Hierdoor ontstaat geleidelijk een jonge en open fase (eerste 10 jaar van de bosontwikkeling) van 10% van de oppervlakte van het bos. Lokaal eventueel kapvlakten van 0,5 a 1 hectare aanleggen.

Vochtige bossen


Een groepenkap van 1 à 2 keer de boomhoogte is voldoende.

Dunnen

Verticale structuur gaat over lagen, van mossen en kruiden tot struiklaag en boomlaag. Deze gelaagdheid kunt u versterken met variabel blessen. Door sterk dunnen af te wisselen met niet of matig dunnen brengt u variatie in de lichtintensiteit. Dit kunt u aanvullen met het vrijzetten van bijzondere of gewenste bomen en struiken (van verschillende soorten). Het vrij zetten van bomen bevordert de diktegroei en daarmee krijgt u sneller dikke bomen, en op termijn dik dood hout– vooral als u kiest voor snelle groeiers.

Gerelateerd hieraan:

Oplossingen

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties