De eeuwenlange degradatie, de invloed van depositie en de bevoordeling van soorten met verzurend strooisel, heeft ook gezorgd voor een pH daling van de bodem en vrijkomen van toxische aluminiumionen. Grotere bodemfauna, zoals regenwormen, die verantwoordelijk is voor bodemvermenging verdween hierdoor. Dit leidde tot het stilvallen van verticale nutriëntencycli in de bodem.

 

Heeft de bodem nog voldoende verweerbare mineralen in voorraad, maar brengen bomen en planten deze niet in beschikbare vorm naar de bovengrond, dan is het zaak de nutriëntenpomp te herstellen. Dit kan bereikt worden door het systeem van de huidige arme staat naar een rijkere te krijgen. De keuze van boomsoorten speelt hierbij een belangrijke rol.

Gerelateerd aan deze oplossing:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties