Achtergrond
Weerbare bossen
Genetische diversiteit

Klimaatverandering is uiterst lastig te voorspellen. Er is echter steeds meer wetenschappelijke consensus dat in onze streken er langere droogteperiodes zullen optreden. De zomers worden droger; de winters natter. De neerslag wordt intenser. Door de stijgende temperatuur zullen er nieuwe insecten, plagen en soorten in onze bossen hun toevlucht zoeken. Dit alles heeft gevolgen op onze bossen.

De gevolgen van klimaatverandering zijn nauwelijks te voorspellen maar wat zeker is, is dat er dingen sneller gaan veranderen dan we vanuit het verleden gewend zijn. Het is daarom belangrijk dat we inzetten op weerbare, klimaatrobuuste bossen. Bossen die tegen snelle veranderingen en calamiteiten kunnen. Investeren in een goede bodemontwikkeling en in het soortenrijker maken van het bos is belangrijk. Onze bossen worden vaak gedomineerd door één boomsoort. Blijkt die ene soort niet tegen klimaatverandering bestand, dan zijn de gevolgen voor het bos groot. Is er meer diversiteit, dan is de kans groot dat er soorten zijn die de plek van een uitvallende soorten in kunnen nemen.

Uit onderzoek blijkt;
  • In het licht van de klimaatsverandering is het interessant om verschillende herkomsten van één soort te mengen in een bestand om de weerbaarheid binnen de soort te waarborgen;
  • Voldoende licht en een brede kroon zijn belangrijke factoren om goede bloei en zaadzetting te verkrijgen;
  • Het is belangrijk hoge genetische diversiteit na te streven bij nieuwe aanplanten door per boomsoort voldoende individuen per ha te voorzien; plantsoen van zaad uit zaadboomgaarden te gebruiken; eventueel het mengen van herkomsten.

Gerelateerd aan deze oplossing:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties