Landbouw, verkeer en industrie zorgen voor een neerslag (depositie) van verzurende en vermestende stoffen. Het gaat onder andere om zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak (stikstof). Deze depositie nam fors toe na de Tweede Wereldoorlog.

Verzuring


Zure depositie (vooral zwavelzuur) heeft een sterk verzurend effect op bosbodems. De gevolgen van verzuring staan beschreven op de pagina Verzuring.

Gerelateerd aan dit probleem:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties