Veel soorten ontbreken in onze hedendaagse bossen. Het gaat dan om:

aalbes, amandelwilg, appel, beuk, bittere wilg, bosroos, boswilg, eenstijlige meidoorn, egelantier, fladderiep, framboos, gladde iep, gaspeldoorn, Gelderse roos, gele kornoelje, geoorde wilg, es, esdoorn, vlier, grauwe abeel, grauwe wilg, haagbeuk, hazelaar, heggenroos, hondsroos, hulst, kleinbloemige roos, klimop, koraalmeidoorn, kraagroos, kraakwilg, kruisbes, laurierwilg, mispel, peer, ratelpopulier, rode kamperfoelie, rode kornoelje, rood peperboompje, rossige wilg, ruwe berk, ruwe iep, schietwilg, sleedoorn, Spaanse aak, sporkehout, tamme kastanje, taxus, trosvlier, tweestijlige meidoorn, viltroos, Europese vogelkers, wegedoorn, wilde kamperfoelie, wilde kardinaalmuts, wilde liguster, wilde lijsterbes, wintereik, winterlinde, zoete kers, zomerlinde, zwarte bes, zwarte els en zwarte populier.

De rijkstrooiselsoorten plant u aan zoals beschreven onder Rijksstrooiselsoorten (link). Voor andere soorten is het voldoende als u ze op kleine schaal aanplant.

Gerelateerd hieraan:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties