Voordat u hydrologische maatregelen neemt, is het belangrijk dat u allereerst (met een landschapsecoloog) het functioneren van het systeem in kaart brengt. Een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) brengt in kaart hoe het systeem op landschapsniveau werkt en waarom het hydrologisch niet functioneert zoals gewenst.

Uit de analyse zal een aantal knelpunten naar voren komen en kunt u effectieve maatregelen nemen, zoals:

  • Het verwijderen van rabatten;
  • Het dempen van sloten;
  • Het verondiepen van sloten.

Het uitvoeren van hydrologische maatregelen is maatwerk en zal daarom niet overal werken. Op sommige plaatsen kan het zelfs een negatief effect hebben, doordat regenwater een grotere rol gaat spelen. Dit zal verzuring juist versterken. Een LESA maakt duidelijk wat precies de gevolgen zijn voor het gebied en maakt een goede afweging over de te nemen maatregelen mogelijk.