Herstel van de biodiversiteit is een oplossing voor meerdere problemen. Een hogere biodiversiteit maakt een bos robuuster en daarmee minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Mits goed gekozen, verbetert een biodivers bos ook de bodem.

Gerelateerd aan deze oplossing: