Een ‘gezonde’ bodem heeft een dunne strooisellaag en een flinke A-horizont, de bovenste zwarte grondlaag in een bodemprofiel. In de A-horizont van een zandbodem ligt een aanzienlijk deel van de mineralen van het bossysteem opgeslagen.

Als er te weinig nutriënten beschikbaar zijn kan dat twee oorzaken hebben. Door verzuring zijn verweerbare mineralen, de opgeslagen mineralen, uitgespoeld naar diepere grondlagen. De oplossing in dit geval ligt in het toevoegen van nutriënten.

Soms zijn de verweerbare mineralen nog wel aanwezig maar zijn ze onbereikbaar voor bomen en planten omdat de nutriëntenpomp niet langer functioneert. De oorzaak is dominantie door boomsoorten met zuur strooisel zoals den, eik en beuk. De oplossing ligt dan in het herstel van de nutriëntenpomp.

Gerelateerd hieraan:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties