Zure depositie in onze bossen lijkt voorlopig een feit. Gezonde bodems hebben een buffercapaciteit: ze zijn in staat om zure depositie te bufferen. Maar onze bodems verarmden en de nutriëntenpomp ging verloren: de bodem raakte haar buffercapaciteit kwijt. Om onze verzuurde bodems robuuster te maken ligt herstel van de buffercapaciteit voor de hand. Herstel van de buffercapaciteit begint met het herstel van de nutriëntenpomp.

Gerelateerd aan deze oplossing:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties