We spreken van bodemdegradatie als de gewenste eigenschappen van een bodem afneemt. Het gaat eigenlijk over vruchtbaarheid. Bodemdegradatie bedreigt een goed functioneren van een biodivers bos.

Verarming en verzuring


Een oorzaak van bodemdegradatie is een ander gebruik van de bodem. Door ontbossing en de gevolgen daarvan verliest het systeem veel nutriënten. Dat leidt tot verarming en verzuring (zie Verzuring). Ook een andere boomsoorten keuze zorgt voor verarming en verzuring: bossen die oorspronkelijk gedomineerd werden door bijvoorbeeld linde (met goed verteerbaar strooisel) maakten plaats voor eiken- , beuken- en dennenbossen (soorten met slecht verteerbaar strooisel, zie pagina Lage biodiversiteit).

Gerelateerd aan dit probleem:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties