Het klimaat verandert, zoveel is zeker. Wat de effecten zullen zijn is niet precies te voorspellen. Hogere gemiddelde temperaturen liggen in de verwachting, met meer warme zomers en zachte winters. Ook extremen in neerslag en droogte zullen toenemen. De kans op hevige regen- en hagelbuien stijgt. Daarnaast zullen zware stormen en lange droogteperiodes of hittegolven zich vaker voordoen. Vooral droogteperioden in het groeiseizoen zijn voor onze bossen het meest bedreigend.

Een direct gevolg is dat sommige kenmerkende soorten uit ons bosbeeld zullen verdwijnen omdat ze zich niet aan kunnen passen aan een nieuw klimaat. Beuken zijn bijvoorbeeld gevoelig voor droogte en zullen de gevolgen van klimaatverandering snel merken. Maar ook soorten waarvan we geen problemen verwachten, zoals grove den, blijken uit te vallen. De gevolgen zijn nauwelijks te voorspellen.

Indirecte gevolgen zijn er ook. Doordat bomen verzwakken door langere droogte of juist te natte omstandigheden, worden ze ook gevoeliger voor aantasting door plagen. Doordat het klimaat warmer wordt zullen bovendien nieuwe plaaginsecten en ziekteverwekkers uit zuidelijke streken naar Nederland migreren.

Ondanks de onzekerheden die verbonden zijn aan de toekomstige klimaatsverandering, mag verwacht worden dat de gevolgen zich in de nabije toekomst sterker zullen gaan manifesteren. Ook problemen met verzuring, vermesting, verdroging en andere vormen van milieudruk, zullen onder invloed van hogere temperaturen en veranderende neerslagpatronen mogelijk versterkt worden.

Gerelateerd aan dit probleem:

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties