Verdroging
Verdroging dmv greppels

Vochtige bossen kennen een invloed van (grond)water en kenmerken zich door wisselende waterstanden. Zij verschillen van droge bossen die niet onder invloed staan van water en natte bossen waar de waterstand altijd hoog is. Vochtige bossen zijn meestal niet langdurig nat, maar drogen in de zomer zelden sterk uit. In de winter zijn de grondwater hoog – soms tot boven het maaiveld. ’s Zomers zit het water dieper. Onder invloed van het grondwater heeft zich een dikke humusrijke en basenrijke bosbodem ontwikkeld. In dit bijzondere habitat leven vele kenmerkende soorten planten, dieren en paddenstoelen.

 

Ontstaan van verdroging

In het verleden zijn in veel vochtige bossen greppels en rabatten gegraven. Greppels voeren neerslag snel af, waardoor het grondwater niet (altijd) meer stijgt tot de wortelzone. Ook andere ingrepen in de waterhuishouding, zoals het onttrekken van grondwater voor drinkwater en de landbouw, het kanaliseren van beken en de ontginning van andere natte gronden, hebben geleid tot dalende grondwaterstanden. Als de grondwaterstand daalt, verdroogt het bos. De kenmerkende soorten afhankelijk van een vochtig microklimaat verdwijnen dan.

Gerelateerd aan dit probleem:

Oplossingen voor verdroging

> Veerkracht t.a.v. klimaat
> Herstel waterhuishouding

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties