Van open fase tot dood hout

De horizontale structuur verwijst naar het vóórkomen van verschillende ontwikkelingsfasen naast elkaar in het bos. In een natuurlijk volwassen bos komen de bosontwikkelingsfasen kleinschalig, in mozaïekvorm naast elkaar voor: open fase, jonge fase, dichte fase, boomfase en de vervalfase. Elke fase heeft zijn eigen specifieke flora en fauna, en veel dieren hebben verschillende fasen nodig voor een deel van hun activiteiten. Een structuurrijk bos is een biodivers bos.

Ontbreken van fases

Onze huidige bossen missen een deel van die structuur. De open en jonge fase blijven achter, omdat er weinig aan verjongingskap wordt gedaan. De vervalfase, met het daarbij behorende dood hout, ontbreekt omdat de bossen nog niet oud zijn. Hoewel de hoeveelheid dood hout de laatste 15 jaar is toegenomen van 4 m3 per hectare naar 11 m3 per hectare, komt dat voornamelijk voor rekening van dun dood hout. Een vervalfase met dikke (dode) bomen, daarbij behorende boomholten en dood hout van grote afmetingen ontbreekt. Een groot aantal schimmel-, insecten- en mossoorten is direct afhankelijk van de aanwezigheid van dood hout met grote afmetingen als voedselbron of groeiplaats.

Te grote schaal

De dichte fase en boomfase domineren het huidige bosbeeld, vaak in grootschalige structuren. Dit komt doordat veel van die opstanden vlaktegewijs als gelijkjarige monocultuur zijn aangelegd. Kleinschalige structuurvorming komt op gang door natuurlijke processen zoals het afsterven van oude bomen en windworp. Deze komen op dit moment nauwelijks voor in onze bossen.

Gerelateerd aan dit probleem:

Oplossing voor weinig structuur

> Bosbeheer

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties